PAR MUMS 2023. / 2024. mācību gadā

 

Pamatskolā:


• mācās 111 skolēni,
• pirmsskolas izglītības grupās - 67 audzēkņi,
• kopējais skaits – 178 skolēni,
 

Pedagogi – 22
Pirmsskolas izglītības skolotājas - 11

 

Pirmsskolas grupas -  5

1,5 - 2 gadīgo bērnu grupa – 10 Kristīna Dovjata, Lilija Grase
pedagoga palīgs -  Rita Gulbe

3 gadīgo bērnu grupa – 12 Ruta Ušerovska, Līga Jēkabsone
pedagoga palīgs - Inga Skurbika

4 gadīgo bērnu grupa – 14 Dana Perfurova, Vita Cinovska
pedagoga palīgs -   Oksana Štālberga

5 gadīgo bērnu grupa – 16 Marina Tkačenko, Sovita Eikina
pedagoga palīgs - Larisa Miļeviča

6 gadīgo bērnu grupa – 15 Liāna Piroga, Evita Zenēviča
pedagoga palīgs - Līga Godļevska

Kopējais audzēkņu skaits pirmsskolas grupās 67 audzēkņi

Sākumskolā 3 klašu komplekti:

1. klase – 10 Vita Bērziņa
2. klase – 12 Santa Rozenberga
3. klase – 14 Tatjana Bāliņa

Kopējais skolēnu skaits sākumskolā 36 skolēni

Pamatskolā 4. - 9. klašu grupā 6 klašu komplekti:

4. klase – 14 Vita Kursīte
5. klase – 15 Sarmīte Višķere
6. klase – 11 Daiga Podkalna
7. klase – 16 Solvita Grasmane
8. klase – 12 Ineta Pitkēviča
9. klase – 7 Dāvids Embrekšs


Kopējais skolēnu skaits 4. - 9. klašu grupā 75 skolēns

 

Licencētas 3 izglītības programmas:

• Pirmsskolas – kods 01011111,
• Pamatizglītības - kods 21011111,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611.

 

Skolotāji - skolas absolventi:

• Kristīne Siliņa – Ivancova
• Vita Kursīte (Ciemiņa)
• Anita Priedniece (Kokle)
• Tatjana Bāliņa (Krupeņina)
• Santa Rozenberga
• Agija Gavrilova (Rozenberga)
• Marina Tkačenko.