PAR MUMS 2019. / 2020. mācību gadā

Par skolas darba organizāciju ārkārtējā situācijā

Pamatskolā:


• mācās 121 skolēni,
• pirmsskolas rotaļu grupās - 74 audzēkņi,
• kopējais skaits – 195 skolēni,
 

Pedagogi – 17
Pirmsskolas izglītības skolotājas - 10
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja - 1

 

Pirmsskolas grupas -  5

1,5 – 2 gadīgo bērnu grupa  - 8 Ilga Matjuka, Lilija Grase
3 gadīgo bērnu grupa – 16 Astra Valaine, Dana Perfurova
4 gadīgo bērnu grupa – 14 Līga Jēkabsone, Marina Tkačenko
5 gadīgo bērnu grupa – 15 Agija Rozenberga, Ruta Cire
6 gadīgo bērnu grupa – 21 Evita Andersone, Dace Cire

Kopējais audzēkņu skaits pirmsskolas grupās 74 audzēkņi

Sākumskolā 4 klašu komplekti:

1. klase – 15 Santa Rozenberga
2. klase – 10 Tatjana Bāliņa
3. klase – 13 Baiba Kokle 
4. klase – 14 Vita Kursīte

Kopējais skolēnu skaits sākumskolā 52 skolēni

5. - 9. klašu grupā 5 komplekti:

5. klase - 16 Anete Valtenberga
6. klase - 19 Katrīna Ostrovska
7. klase - 11 Irisa Eidaka
8. klase - 8 Kristīne Siliņa - Ivancova
9. klase - 15 Ineta Pitkēviča


Kopējais skolēnu skaits 5. - 9. klašu grupā 69 skolēns

 

Licencētas 3 izglītības programmas:

• Pirmsskolas – kods 01011111,
• Pamatizglītības - kods 21011111,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611.

 

Skola piedalās:

• ESF programmā ”Piens un augļi skolai”.
• Latvijas valsts 100 gades programma ”Latvijas skolas soma”

Skolotāji - skolas absolventi:

• Kristīne Siliņa - Ivancova,
• Tatjana Bāliņa (Krupeņina),
• Vita Kursīte (Ciemiņa),
• Santa Rozenberga,
• Baiba Kokle,
• Marina Tkačenko,
• Agija Rozenberga.