PAR MUMS 2022. / 2023. mācību gadā

 

Pamatskolā:


• mācās 113 skolēni,
• pirmsskolas izglītības grupās - 68 audzēkņi,
• kopējais skaits – 179 skolēni,
 

Pedagogi – 22
Pirmsskolas izglītības skolotājas - 10
Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja - vakance

 

Pirmsskolas grupas -  5

1,5 - 2 gadīgo bērnu grupa – 10 Kristīna Dovjata, Vita Cinovska
pedagoga palīgs -  Kristīne Strode

3 gadīgo bērnu grupa – 15 Dana Perfurova, Lilija Grase
pedagoga palīgs - Oksana Štālberga

4 gadīgo bērnu grupa – 17 Marina Tkačenko, Sovita Eikina
pedagoga palīgs -   Rita Gulbe

5 gadīgo bērnu grupa – 14 Liāna Piroga, Līga Jēkabsone
pedagoga palīgs - Līga Gudļevska

6 gadīgo bērnu grupa – 12 Agija Gavrilova, Ruta Ušerovska
pedagoga palīgs - Larisa Miļeviča

Kopējais audzēkņu skaits pirmsskolas grupās 68 audzēkņi

Sākumskolā 3 klašu komplekti:

1. klase – 13 Santa Rozenberga
2. klase – 12 Tatjana Bāliņa
3. klase – 14 Vita Kursīte

Kopējais skolēnu skaits sākumskolā 39 skolēni

Pamatskolā 4. - 9. klašu grupā 6 klašu komplekti:

4. klase – 15 Sarmīte Višķere
5. klase – 10 Daiga Podkalna
6. klase – 15 Solvita Grasmane
7. klase – 14 Ineta Pitkēviča
8. klase – 6  Dāvids Embrekšs
9. klase – 14 Dāvids Embrekšs


Kopējais skolēnu skaits 4. - 9. klašu grupā 75 skolēns

 

Licencētas 3 izglītības programmas:

• Pirmsskolas – kods 01011111,
• Pamatizglītības - kods 21011111,
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem – kods 21015611.

 

Skolotāji - skolas absolventi:

• Kristīne Siliņa – Ivancova
• Vita Kursīte (Ciemiņa)
• Anita Priedniece (Kokle)
• Tatjana Bāliņa (Krupeņina)
• Santa Rozenberga
• Agija Gavrilova (Rozenberga)
• Marina Tkačenko.