Skolas iela 10,
Līvbērze,
Jelgavas novads, LV-3014
Tālruņi: 63072588; 63072488; 63072388

LĪVBĒRZES PAMATSKOLA
 

E-PASTA ADRESES
skola - livberzespsk@jelgavasnovads.lv
direktore  - daiga.podkalna@jelgavasnovads.lv
bibliotēka -  livberzespskbibl@jelgavasnovads.lv